Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2018: Danh sách các tác phẩm tham dự

Là một giải thưởng thường niên, Giải Kiến trúc Quốc gia do Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức nhằm vinh danh những công trình xuất sắc, đóng góp có ích cho nhu cầu của cộng đồng.

Dưới đây là tổng hợp danh sách những bài dự thi tại giải thưởng năm nay:

Thể loại: Kiến trúc nhà ở

 • Nhà ở nông thôn:

 1. Up House – Sóc Sơn, Hà Nội

 1. Nhà vườn Countrybox – TP.HCM

 1. Bắc Hồng – Đông Anh, Hà Nội
Nhà ở Bắc Hồng
Nhà ở Bắc Hồng

 

 1. MAISON A – Hải Hậu , Nam Định

 1. Tổ khuyến nông – Mạo Khê, Quảng Ninh
 • Nhà ở đơn lập:

1. MOON HOUSE

2. LT House – Đồng nai

3. Nhà Bảo Ninh

4. Nhà Đồng Phú

5. PHONG HOUSE “Đánh thức ngôi nhà bỏ hoang” – Đà Nẵng

6. Nhà lô cốt – Huế

7. // House – TP HCM

8. / House – TP HCM

9. Louvers House – TP HCM

10. Nhà Xưa – Thái Nguyên

11. Stepping Park House – TP HCM

12. Nhà ở Đông Tảo – Hưng Yên

13. Breathing House – TP HCM

14. Khánh House – Quảng Nam

15. Long’s House – TP HCM

16. Thụy Khuê House – Hà Nội

 

17. Ninh Bình House – Ninh Bình

” sizes=”(max-width: 1334px) 100vw, 1334px” alt=”” width=”1334″ height=”2000″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A217.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A217.jpg 1334w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A217-334×500.jpg 334w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A217-768×1151.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A217-696×1043.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A217-1068×1601.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A217-280×420.jpg 280w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A217-600×900.jpg 600w” />

18. Nhà Phễu – Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A218.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A218.jpg 5760w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A218-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A218-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A218-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A218-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A218-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A218-600×400.jpg 600w” />

19. House of Light and Wind – Phú Thọ

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A219.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A219.jpg 5454w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A219-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A219-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A219-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A219-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A219-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A219-600×400.jpg 600w” />

20. The’s House – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1366px) 100vw, 1366px” alt=”” width=”1366″ height=”2048″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A220.jpeg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A220.jpeg 1366w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A220-333×500.jpeg 333w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A220-768×1151.jpeg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A220-696×1043.jpeg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A220-1068×1601.jpeg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A220-280×420.jpeg 280w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A220-600×900.jpeg 600w” />

21. L House – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”1800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A221.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A221.jpg 3589w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A221-333×500.jpg 333w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A221-768×1152.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A221-696×1044.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A221-1068×1602.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A221-280×420.jpg 280w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A221-600×900.jpg 600w” />

22. Nhà Ngói – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A222.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A222.jpg 5616w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A222-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A222-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A222-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A222-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A222-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A222-600×400.jpg 600w” />

23. Cái hang gạch – Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A223.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A223.jpg 4961w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A223-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A223-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A223-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A223-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A223-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A223-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A223-600×424.jpg 600w” />

24. Vegan House – TP HCM

25. Lee & Tee House – TP HCM

26. Nhà Hàng Xóm – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”845″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A226.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A226.jpg 5964w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A226-500×352.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A226-768×541.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A226-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A226-696×490.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A226-1068×752.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A226-596×420.jpg 596w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A226-600×423.jpg 600w” />

27. Biệt thự quận 9 – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”900″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A227.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A227.jpg 4032w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A227-500×375.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A227-768×576.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A227-80×60.jpg 80w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A227-265×198.jpg 265w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A227-696×522.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A227-1068×801.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A227-560×420.jpg 560w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A227-600×450.jpg 600w” />

28. Concerto House, Ho Chi Minh – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A228.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A228.jpg 4961w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A228-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A228-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A228-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A228-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A228-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A228-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A228-600×424.jpg 600w” />

 • Nhà ở tổ hợp:

1. Tổ hợp căn hộ – Khách sạn 5 sao – Somerset West Point – Tây Hồ, Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”1380″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A31.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A31.jpg 2000w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A31-435×500.jpg 435w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A31-768×883.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A31-696×800.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A31-1068×1228.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A31-365×420.jpg 365w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A31-600×690.jpg 600w” />

2. Horizontal Green (Citybella2) – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”570″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A32.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A32.jpg 4961w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A32-500×237.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A32-768×365.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A32-696×331.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A32-1068×507.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A32-884×420.jpg 884w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A32-600×285.jpg 600w” />

3. Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ cao cấp Discovery – Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1000px) 100vw, 1000px” alt=”” width=”1000″ height=”712″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A33.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A33.jpg 1000w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A33-500×356.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A33-768×547.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A33-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A33-696×496.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A33-590×420.jpg 590w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A33-600×427.jpg 600w” />

4. Khu chung cư nhà ở xã hội (EHOME-S) – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”583″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A34.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A34.jpg 4032w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A34-500×243.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A34-768×373.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A34-696×338.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A34-1068×519.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A34-864×420.jpg 864w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A34-600×292.jpg 600w” />

5. Nhà ở xã hội Hưng Thịnh – Hà Đông, Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”799″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A36.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A36.jpg 5393w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A36-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A36-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A36-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A36-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A36-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A36-600×400.jpg 600w” />

6. Căn hộ dịch vụ Rio Casa – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”900″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A37.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A37.jpg 2016w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A37-500×375.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A37-768×576.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A37-80×60.jpg 80w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A37-265×198.jpg 265w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A37-696×522.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A37-1068×801.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A37-560×420.jpg 560w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/A37-600×450.jpg 600w” />

Thể loại: Công trình công cộng

 • Công trình thương mại, trụ sở:

1. Fly Box – Bắc Giang

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B11.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B11.jpg 5760w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B11-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B11-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B11-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B11-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B11-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B11-600×400.jpg 600w” />

2. Phi Long Technology building – Bắc Giang

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B12.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B12.jpg 4096w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B12-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B12-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B12-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B12-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B12-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B12-600×400.jpg 600w” />

3. Chợ Mía – Xã Đường Lâm, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”900″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B13.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B13.jpg 3264w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B13-500×375.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B13-768×576.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B13-80×60.jpg 80w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B13-265×198.jpg 265w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B13-696×522.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B13-1068×801.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B13-560×420.jpg 560w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B13-600×450.jpg 600w” />

4. Viettel Academy International Center – Hà Nội

5. Son La Ceremory Dome – Sơn La

6. Dien Chau Bamboo Restaurant – Nghệ An

” sizes=”(max-width: 1500px) 100vw, 1500px” alt=”” width=”1500″ height=”1000″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B16.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B16.jpg 1500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B16-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B16-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B16-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B16-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B16-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B16-600×400.jpg 600w” />

7. Trung tâm chính trị hành chính quận Hồng Bàng – Hải Phòng

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B17.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B17.jpg 4961w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B17-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B17-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B17-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B17-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B17-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B17-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B17-600×424.jpg 600w” />

8. Rin Wedding – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B18.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B18.jpg 2048w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B18-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B18-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B18-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B18-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B18-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B18-600×400.jpg 600w” />

9. Công trình nhà điều hành – Khu điều dưỡng giao thông – Dự án hầm Đèo Cả – Phú Yên, Khánh Hòa

” sizes=”(max-width: 2000px) 100vw, 2000px” alt=”” width=”2000″ height=”1080″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B-19.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B-19.jpg 2000w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B-19-500×270.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B-19-768×415.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B-19-696×376.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B-19-1068×577.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B-19-778×420.jpg 778w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B-19-600×324.jpg 600w” />

10. The Coffee House Signature – TP HCM

” sizes=”(max-width: 850px) 100vw, 850px” alt=”” width=”850″ height=”575″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B110.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B110.jpg 850w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B110-500×338.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B110-768×520.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B110-696×471.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B110-621×420.jpg 621w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B110-600×406.jpg 600w” />

11. Văn phòng “Nét Quê” – Đà Nẵng

” sizes=”(max-width: 41200px) 100vw, 41200px” alt=”” width=”41200″ height=”29157″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B111.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B111.jpg 4971w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B111-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B111-768×544.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B111-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B111-696×493.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B111-1068×756.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B111-593×420.jpg 593w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B111-600×425.jpg 600w” />

12. Trung tâm nghiên cứu, nhà máy lọc nước RTS – Quảng Nam

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”998″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B112.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B112.jpg 2077w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B112-500×416.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B112-768×639.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B112-696×579.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B112-1068×888.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B112-505×420.jpg 505w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B112-600×499.jpg 600w” />

13. Trung tâm thương mại Vạn Hạnh – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B113.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B113.jpg 3507w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B113-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B113-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B113-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B113-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B113-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B113-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B113-600×424.jpg 600w” />

 • Công trình dịch vụ, khách sạn, nghỉ dưỡng:

1. Khách sạn Alana – Nha Trang, Khánh Hòa

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”773″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B21-1.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B21-1.jpg 3880w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B21-1-500×322.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B21-1-768×495.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B21-1-696×448.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B21-1-1068×688.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B21-1-652×420.jpg 652w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B21-1-600×387.jpg 600w” />

2. Khách sạn Joy Trip Nha Trang – Khánh Hòa

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”822″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B22.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B22.jpg 4961w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B22-500×343.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B22-768×526.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B22-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B22-218×150.jpg 218w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B22-696×477.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B22-1068×732.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B22-613×420.jpg 613w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B22-600×411.jpg 600w” />

3. Khách sạn Boton Blue Nha Trang – Khánh Hòa

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”1546″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B23-1.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B23-1.jpg 2722w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B23-1-388×500.jpg 388w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B23-1-768×989.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B23-1-696×896.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B23-1-1068×1376.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B23-1-326×420.jpg 326w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B23-1-600×773.jpg 600w” />

4. Khách sạn Hương Việt – Bình Định

” sizes=”(max-width: 959px) 100vw, 959px” alt=”” width=”959″ height=”960″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B24.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B24.jpg 959w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B24-100×100.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B24-500×500.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B24-768×769.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B24-696×697.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B24-420×420.jpg 420w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B24-300×300.jpg 300w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B24-600×601.jpg 600w” />

5. Community House – Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”1799″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B25-1.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B25-1.jpg 3447w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B25-1-333×500.jpg 333w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B25-1-768×1152.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B25-1-696×1044.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B25-1-1068×1602.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B25-1-280×420.jpg 280w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B25-1-600×900.jpg 600w” />

6. Castways Island Resort – Hải Phòng

” sizes=”(max-width: 1800px) 100vw, 1800px” alt=”” width=”1800″ height=”1200″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B26.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B26.jpg 1800w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B26-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B26-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B26-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B26-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B26-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B26-600×400.jpg 600w” />

7. Oceanami – Bà Rịa, Vũng Tàu

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”1273″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B27.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B27.jpg 3306w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B27-471×500.jpg 471w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B27-768×815.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B27-696×739.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B27-1068×1133.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B27-396×420.jpg 396w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B27-600×637.jpg 600w” />

8. Khách sạn Palmy Phú Quốc – Kiên Giang

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B28.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B28.jpg 4961w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B28-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B28-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B28-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B28-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B28-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B28-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B28-600×424.jpg 600w” />

9. Khách sạn AVATAR – Đà Nẵng

” sizes=”(max-width: 1800px) 100vw, 1800px” alt=”” width=”1800″ height=”1201″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B29.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B29.jpg 1800w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B29-500×334.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B29-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B29-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B29-1068×713.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B29-629×420.jpg 629w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B29-600×400.jpg 600w” />

10. Tổ hợp công trình nhà hàng Bungalow 1, 2 (Green Bay Phú Quốc) – Kiên Giang

” sizes=”(max-width: 1140px) 100vw, 1140px” alt=”” width=”1140″ height=”565″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B210.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B210.jpg 1140w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B210-500×248.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B210-768×381.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B210-324×160.jpg 324w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B210-696×345.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B210-1068×529.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B210-847×420.jpg 847w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B210-600×297.jpg 600w” />

11. Quán cà phê Bến Hẹn – TP HCM

” sizes=”(max-width: 800px) 100vw, 800px” alt=”” width=”800″ height=”550″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B211.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B211.jpg 800w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B211-500×344.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B211-768×528.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B211-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B211-218×150.jpg 218w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B211-696×479.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B211-611×420.jpg 611w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B211-600×413.jpg 600w” />

12. KOI Café – Hà Nội

13. Coffee Hoa Hồng – Bình Định

 • Công trình trường học, bệnh viện:

1. Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Ngân Hà – TP HCM

2. Trường mầm non TTC ELTE Bến Tre

3. Trường mầm non Chuồn Chuồn Kim2 – TP HCM

4. Nhà khám và điều trị trung tâm bệnh viện Quân y 110, quân khu 1, Bộ Quốc Phòng – Bắc Ninh

5. Trường mầm non Sóc Nâu – Phú Thọ

6. Trường THCS Nguyễn Văn Tố – TP HCM

7. Trường Mầm non Hoa Lan – Tiền Giang

8. Trường liên cấp hội nhập quốc tế ISCHOOL Quảng Trị

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B38.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B38.jpg 4957w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B38-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B38-768×544.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B38-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B38-696×493.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B38-1068×756.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B38-593×420.jpg 593w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B38-600×425.jpg 600w” />

9. Trung tâm y tế thị trấn Trường Sa – Khánh Hòa

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B39.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B39.jpg 2100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B39-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B39-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B39-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B39-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B39-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B39-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B39-600×424.jpg 600w” />

10. Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng

” sizes=”(max-width: 1136px) 100vw, 1136px” alt=”” width=”1136″ height=”540″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B310.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B310.jpg 1136w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B310-500×238.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B310-768×365.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B310-696×331.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B310-1068×508.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B310-884×420.jpg 884w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B310-600×285.jpg 600w” />

11. Sentia School – Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B311.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B311.jpg 4961w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B311-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B311-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B311-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B311-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B311-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B311-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B311-600×424.jpg 600w” />

 • Công trình thể thao, văn hóa:

1. Nhà hát Cao Văn Lầu – Bạc Liêu

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B41.png” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B41.png 4961w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B41-500×354.png 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B41-768×543.png 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B41-100×70.png 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B41-696×492.png 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B41-1068×755.png 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B41-594×420.png 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B41-600×424.png 600w” />

2. Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên chiến trường miền Đông Nam Bộ chưa tìm được hài cốt – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”882″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B42.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B42.jpg 4092w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B42-500×367.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B42-768×564.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B42-80×60.jpg 80w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B42-696×511.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B42-1068×785.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B42-572×420.jpg 572w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B42-600×441.jpg 600w” />
Dự án

3. Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh – Bình Dương

” sizes=”(max-width: 1588px) 100vw, 1588px” alt=”” width=”1588″ height=”1125″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B43.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B43.jpg 1588w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B43-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B43-768×544.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B43-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B43-696×493.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B43-1068×757.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B43-593×420.jpg 593w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B43-600×425.jpg 600w” />

4. Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B44.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B44.jpg 3182w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B44-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B44-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B44-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B44-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B44-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B44-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B44-600×424.jpg 600w” />

 • Công trình đặc biệt:

1. Đất nung Studio – Quảng Nam

2. Module+ – Nghệ An

3. Bamboo Stalactite (Nhũ Tre) – Italia

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”1188″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B53.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B53.jpg 5580w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B53-100×100.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B53-500×495.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B53-768×761.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B53-696×689.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B53-1068×1058.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B53-424×420.jpg 424w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B53-600×594.jpg 600w” />

4. Thư viện VAC phố Thị – Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”836″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B54.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B54.jpg 4866w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B54-500×348.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B54-768×535.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B54-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B54-696×485.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B54-1068×744.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B54-603×420.jpg 603w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B54-600×418.jpg 600w” />

5. Nhà ga hành khách cảng hàng không Phù Cát – Bình Định

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”464″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B55.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B55.jpg 8256w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B55-500×193.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B55-768×297.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B55-696×269.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B55-1068×413.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B55-1086×420.jpg 1086w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B55-600×232.jpg 600w” />

6. Dự án mở rộng nhà ga hành khách T1 – Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B56.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B56.jpg 5616w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B56-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B56-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B56-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B56-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B56-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B56-600×400.jpg 600w” />

7. Không gian S – Hà Nam

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B57.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B57.jpg 3307w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B57-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B57-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B57-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B57-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B57-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B57-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B57-600×424.jpg 600w” />

8. HERO HOUSE – Ninh Thuận

9. Nhà Cộng đồng Chiềng Yên – Sơn La

10. Công trình trạm thu phí, dự án hầm Đèo Cả – Phú Yên, Khánh Hòa

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”848″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B510.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B510.jpg 4977w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B510-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B510-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B510-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B510-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B510-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B510-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/B510-600×424.jpg 600w” />

Thể loại: Công trình bảo tồn, tôn tạo kiến trúc

1. Phoenix Hotel – Bà Rịa, Vũng Tàu

” sizes=”(max-width: 958px) 100vw, 958px” alt=”” width=”958″ height=”898″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D1.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D1.jpg 958w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D1-500×469.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D1-768×720.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D1-696×652.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D1-448×420.jpg 448w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D1-600×562.jpg 600w” />

2. Lam Hotel

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”2200″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D2.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D2.jpg 2100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D2-273×500.jpg 273w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D2-768×1408.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D2-696×1276.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D2-1068×1958.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D2-229×420.jpg 229w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/D2-600×1100.jpg 600w” />

 

Thể loại: Công trình thiết kế nội thất

 1. Văn phòng Wizeline Vietnam – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”856″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E1.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E1.jpg 4915w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E1-500×356.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E1-768×548.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E1-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E1-696×496.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E1-1068×761.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E1-589×420.jpg 589w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E1-600×428.jpg 600w” />

 1. ONETEL PANORAMA – TPHCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”848″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E2.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E2.jpg 2970w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E2-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E2-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E2-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E2-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E2-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E2-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E2-600×424.jpg 600w” />

 1. Weekend House Renovation – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E3.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E3.jpg 5909w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E3-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E3-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E3-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E3-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E3-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E3-600×400.jpg 600w” />

 1. 3K Audio Showroom – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”779″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E4.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E4.jpg 6000w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E4-500×325.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E4-768×499.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E4-696×452.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E4-1068×694.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E4-647×420.jpg 647w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E4-600×390.jpg 600w” />

 1. Art of Beauty – Khánh Hòa

” sizes=”(max-width: 1280px) 100vw, 1280px” alt=”” width=”1280″ height=”960″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E5.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E5.jpg 1280w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E5-500×375.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E5-768×576.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E5-80×60.jpg 80w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E5-265×198.jpg 265w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E5-696×522.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E5-1068×801.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E5-560×420.jpg 560w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E5-600×450.jpg 600w” />

 1. Sandy Beach Resort – Khu Nhà hàng biển Đà Nẵng

” sizes=”(max-width: 1500px) 100vw, 1500px” alt=”” width=”1500″ height=”1061″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E6.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E6.jpg 1500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E6-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E6-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E6-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E6-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E6-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E6-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E6-600×424.jpg 600w” />

 1. ID hub – Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E7.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E7.jpg 3500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E7-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E7-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E7-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E7-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E7-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E7-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E7-600×424.jpg 600w” />

 1. Nocenro Café – Nghệ An

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E8.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E8.jpg 7952w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E8-500×334.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E8-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E8-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E8-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E8-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E8-600×400.jpg 600w” />

 1. Văn phòng ngói âm dương – Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”731″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E9.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E9.jpg 6313w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E9-500×305.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E9-768×468.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E9-696×424.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E9-1068×651.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E9-689×420.jpg 689w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E9-600×366.jpg 600w” />

 1. Văn phòng mặt trời – Bắc Ninh

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”787″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E10.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E10.jpg 6720w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E10-500×328.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E10-768×504.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E10-696×457.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E10-741×486.jpg 741w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E10-1068×701.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E10-640×420.jpg 640w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/E10-600×394.jpg 600w” />

 1. Trường học Organic – Hà Nội

 1. Đánh thức không gian, ban công sinh thái – Hà Nội

 1. Biệt thự Hoa tím giữa ngàn thông – Đà Lạt

 1. Nội thất khách sạn Golf Valley – Cảm hứng thiên nhiên giữa lòng Đà Lạt – TP HCM


Thể loại: Thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan

 1. Thiết kế đô thị mẫu (riêng) khu vực cảnh quan bên bờ sông Đồng Nai – TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

 1. Thiết kế cảnh quan khu du lịch sinh thái biển cao cấp Lạc Việt – Bình Thuận

 1. Đường sách Thành Phố Hồ Chí Minh

 1. Thành phố của những quảng trường – Hà Nội

 1. Quảng trường tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1592px) 100vw, 1592px” alt=”” width=”1592″ height=”783″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F5.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F5.jpg 1592w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F5-500×246.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F5-768×378.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F5-324×160.jpg 324w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F5-533×261.jpg 533w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F5-696×342.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F5-1068×525.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F5-854×420.jpg 854w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F5-600×295.jpg 600w” />

 1. Cầu Vàng – Đà Nẵng

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”723″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F6.png” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F6.png 6398w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F6-500×301.png 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F6-768×463.png 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F6-696×419.png 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F6-1068×643.png 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F6-697×420.png 697w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F6-600×361.png 600w” />

 1. Sky Line Hill – Tổ hợp trường học trên đồi Dương

” sizes=”(max-width: 1600px) 100vw, 1600px” alt=”” width=”1600″ height=”959″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F7.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F7.jpg 1600w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F7-500×300.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F7-768×460.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F7-696×417.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F7-1068×640.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F7-701×420.jpg 701w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/F7-600×360.jpg 600w” />


Thể loại: Đồ án quy hoạch xây dựng

 1. Quy hoạch phân khu đô thị N8 tỷ lệ 1/5000 – Đông Anh, Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”922″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G1.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G1.jpg 3000w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G1-500×384.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G1-768×590.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G1-80×60.jpg 80w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G1-696×535.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G1-1068×820.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G1-547×420.jpg 547w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G1-600×461.jpg 600w” />

 1. Quy hoạch chi tiết nghĩa trang Trần Phú tỷ lệ 1/500 – Chương Mỹ, Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”848″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G2.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G2.jpg 6622w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G2-500×353.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G2-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G2-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G2-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G2-1068×754.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G2-595×420.jpg 595w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G2-600×424.jpg 600w” />

 1. Quy hoạch phân khu đô thị S2 – tỷ lệ 1/5000 – Bắc Từ Liêm, Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”922″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G3.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G3.jpg 3000w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G3-500×384.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G3-768×590.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G3-80×60.jpg 80w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G3-696×535.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G3-1068×820.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G3-547×420.jpg 547w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G3-600×461.jpg 600w” />

 1. Quy hoạch phân khu đô thị N1 – tỷ lệ 1/2000 – Đông Anh, Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”922″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G4.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G4.jpg 4352w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G4-500×384.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G4-768×590.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G4-80×60.jpg 80w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G4-696×534.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G4-1068×820.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G4-547×420.jpg 547w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G4-600×461.jpg 600w” />

 1. Khu đô thị Võng Nhi – Hội An, Quảng Nam

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G5.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G5.jpg 1590w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G5-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G5-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G5-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G5-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G5-1068×756.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G5-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G5-600×425.jpg 600w” />

 1. Quy hoạch phân khu đô thị Nam Hòa (phân khu A6) tỷ lệ 1/2000 – xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

 1. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư đảo Trí Nguyên – Phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa

 1. Quy Hoạch chung đô thị Hòa Thành tỉnh Tây Ninh đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000 – Tây Ninh

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”849″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G8.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G8.jpg 7021w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G8-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G8-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G8-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G8-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G8-1068×756.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G8-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G8-600×424.jpg 600w” />

 1. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị du lịch sinh thái Six Sences Sài Gòn River tại xã Đại Phước – Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”848″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G9-1.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G9-1.jpg 3000w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G9-1-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G9-1-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G9-1-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G9-1-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G9-1-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G9-1-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G9-1-600×424.jpg 600w” />

 1. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư số 05, phường 04 – Đà Lạt, Lâm Đồng

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”848″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G10.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G10.jpg 2100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G10-500×353.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G10-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G10-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G10-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G10-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G10-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G10-600×424.jpg 600w” />

 1. Đồ án kiến trúc quy hoạch đô thị – Long An

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”675″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G11.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G11.jpg 3000w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G11-500×281.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G11-768×432.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G11-696×392.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G11-1068×601.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G11-746×420.jpg 746w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G11-600×338.jpg 600w” />

 1. QHCT xây dựng khu đô thị du lịch sinh thái Vĩnh Thịnh, An Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc – Phú Yên, Khánh Hòa

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”848″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G12.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G12.jpg 4977w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G12-500×354.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G12-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G12-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G12-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G12-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G12-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/G12-600×424.jpg 600w” />

Thể loại: Tác phẩm kiến trúc tại Việt Nam của KTS nước ngoài

 1. VH House – Từ Liêm, Hà Nội

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I1.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I1.jpg 5760w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I1-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I1-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I1-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I1-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I1-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I1-600×400.jpg 600w” />

 1. Nhà ga hành khách quốc tế cảng hàng không Cam Ranh – Cam Ranh, Khánh Hòa

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I2.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I2.jpg 6000w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I2-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I2-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I2-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I2-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I2-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I2-600×400.jpg 600w” />

 1. Ngọc’s House – TP HCM

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”848″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I3.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I3.jpg 1754w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I3-500×353.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I3-768×543.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I3-100×70.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I3-696×492.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I3-1068×755.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I3-594×420.jpg 594w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I3-600×424.jpg 600w” />

 1. Step House – Vĩnh Phúc

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I4.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I4.jpg 5760w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I4-500×333.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I4-768×512.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I4-696×464.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I4-1068×712.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I4-630×420.jpg 630w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I4-600×400.jpg 600w” />

 1. Pizza 4P’s Phan Ke Binh – Hà Nội

 1. Premier Residdences Phu Quoc, Emerald bay – Kiên Giang

 1. Nhà thi đấu đa năng 5000 chỗ tỉnh Quảng Ninh – Quảng Ninh

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”669″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I7.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I7.jpg 3250w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I7-500×279.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I7-768×428.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I7-696×388.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I7-1068×595.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I7-753×420.jpg 753w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I7-600×335.jpg 600w” />

 1. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 – Gia Lai

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”770″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I8.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I8.jpg 4961w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I8-500×321.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I8-768×493.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I8-696×447.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I8-1068×685.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I8-654×420.jpg 654w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I8-600×385.jpg 600w” />

 1. Gạch và giải pháp thiết kế thụ động trong trường đại học – Hưng Yên

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”1800″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I9.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I9.jpg 2880w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I9-333×500.jpg 333w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I9-768×1152.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I9-696×1044.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I9-1068×1602.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I9-280×420.jpg 280w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I9-600×900.jpg 600w” />

 1. Giải pháp thiết kế thụ động từ gạch cho nhà ăn – Hưng Yên

” sizes=”(max-width: 1200px) 100vw, 1200px” alt=”” width=”1200″ height=”1200″ data-src=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I10.jpg” data-srcset=”https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I10.jpg 2000w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I10-100×100.jpg 100w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I10-500×500.jpg 500w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I10-768×768.jpg 768w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I10-696×696.jpg 696w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I10-1068×1068.jpg 1068w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I10-420×420.jpg 420w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I10-300×300.jpg 300w, https://kienviet.net/wp-content/uploads/2019/01/I10-600×600.jpg 600w” />

 1. Trường ĐH Anh Quốc, Việt Nam – Hưng Yên, Hà Nội

 1. Trường mầm non GLA – Nghệ An

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tư vấn miễn phí

HOTLINE