Công ty  TNHH Xây Dựng Bảo Điền hiện có trên 50 nhân viên. Nhận thức được vai trò của nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của của công ty, Bảo Điền đã đề ra một chính sách về phát triển nguốn nhân lực như sau:

1. Chiến lược nhân sự:

    – Xây dựng nguồn nhân lực có thái độ đúng đắn và năng lực phù hợp để vận hành hệ thống quản trị luôn được nâng tầm theo thời gian.
    – Xây dựng đội ngũ nhân lực xuất sắc với tinh thần tận tâm cống hiến, có ý thức tự đào tạo, có khả năng tác nghiệp cùng các cộng sự để tạo ra giá trị cốt lõi đặc trưng.

2. Chính sách phát triển nguồn nhân lực:

    – Nhân lực là nguồn vốn quý giá và then chốt.
    – Xây dựng nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng được quá trình phát triển kinh doanh sản xuất của công ty.
    – Thực hiện chính sách sử dụng nguồn nhân lực lâu dài bằng các chương trình huấn luyện đào tạo và phân công công việc hợp lý, tạo môi trường tốt nhất để nhân viên phát triển cùng quá trình phát triển của công ty
    – Nguồn nhân lực hòa nhập văn hóa công ty và đảm bảo tính toàn vẹn giá trí cốt lõi mà công ty đã hình thành trong quá trình phát triển.

3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực từng khối chuyên ngành:

Khối Thi Công:

    – Trình độ chuyên môn, trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hiện tại và trong tương lai.
    – Tư duy, sáng tạo để đưa ra những đề xuất cải tiến áp dụng hiệu quả trong thi công.
    – Có trách nhiệm, ý thức tổ chức và tác phong làm việc.
    – Tôn trọng và áp dụng sáng tạo các quy trình, quy định của công ty.
    – Trung thực, không ngại khó khăn trong công việc.
    – Có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp về chất lượng đối với công trình tạo ra.

Khối Kinh doanh – Văn phòng

    – Giao tiếp tốt (thuyết trình, đàm phán, viết…); kỹ năng tư vấn, kỹ năng về làm việc nhóm.
    – Năng động, làm việc độc lập, có tinh thần cầu tiến, cống hiến, hòa đồng và biết chia sẻ, nhanh nhẹn, hoạt bát.
    
Khối Dịch vụ:
    – Luôn quan tâm đối với đồng nghiệp, khách hàng.
    – Thể hiện mong muốn phục vụ đối với khách hàng.
    – Đam mê nghề nghiệp, chịu khó học hỏi nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn.
    – Tận tình với công việc, với khách hàng.
    – Đảm bảo chất lượng các công việc được giao.
    – Trung thực, biết khắc phục những sai sót.

       Việc phát triển một đội ngũ nhân viên xuất sắc là ưu tiên chiến lược hàng đầu của Bảo Điền

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC